گشت گرداگرد مهر تابناک ، ایران زمین ،  روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین

ای تو یزدان ، ای تو گرداننده ی مهر و سپر    

 برترینش کن برایم این زمان و این زمین . . .

نوروز باستانی بر شما عزیزان مبارک