سلام بر لحظه‌هایی که تو را آوردند

اقیانوس کرامت و سخاوتی که از دامان «کوثر» و «امیر خوبان» برخاست.

میلاد با سعادت دومین اختر آسمان امامت، امام حسن مجتبی (ع) بر رهروان راه ایشان مبارک