دلها همه بهاران شد از شمیم باران...

ای مطرب ما خوش بنواز از سر شادی، عید آمد و ما را به جهان نور امید است

یاران همگی نغمه شادی بسرایید، عید سعید است.

عید فطر، روز حلول ماه درخشان عبودیت را به شما بندگان مخلص  تبریک عرض می کنیم