سخنرانی جناب آقای دكتر واعظی فر در مورد هدايت تحصيلی و شغلی و حضور افتخاری جناب آقای  دكتر پوردستمالچی روز پنج شنبه مورخ 97/11/25 ساعت 10

با سلام خدمت شما اولیای گرامی 

احتراماً  با عنايت به ضرورت آشنايی دانش آموزان با نحوه ی انتخاب رشته و دريافت كتابچه اطلاعات مشاغل پايه نهم و همچنين آشنايي والدين محترم پايه هاي هفتم و هشتم با روش های استعداديابی و زمينه سازي تعيين رشته و توفيق شركت در رشته هاي دلخواه در آينده و استماع سخنرانی جناب آقاي دكتر واعظی فر در مورد هدايت تحصيلی و شغلی و حضور افتخاری جناب آقاي
 دكتر پوردستمالچی روز پنج شنبه مورخ 25/11/97 ساعت 10  جلسه ای واقع در سالن اجتماعات دبيرستان سيمای فرهنگ برقرار خواهد بود .

لذا حضور والدين محترم و دانش آموزان پايه نهم جهت رفع هرگونه ابهام در زمينه هاي فوق الزامي خواهد بود . همچنين از والدين  محترم دانش آموزان پايه هاي هفتم و هشتم تقاضا مي شود در جلسه مذكور شركت فرمايند .

 

                                                                                       با تشکر

                                                                                        مدیر دبیرستان دوره اول سیمای فرهنگ
                                                                                        روستايي