جلسه سخنراني  جناب آقاي دكتر رضائي در خصوص  دوران بلوغ  وظايف و رفتارهاي والدين

اولیای گرامی با سلام،

احتراماً  بنا به دعوت دبيرستان سيماي فرهنگ ، جلسه سخنراني توسط استاد محترم جناب آقاي دكتر رضائي در خصوص
 دوران بلوغ نوجوان و وظايف و رفتارهاي والدين در محل سالن اجتماعات دبيرستان سيماي فرهنگ برقرار خواهد بود .
تاريخ و شروع سخنراني رأس ساعت 15:15 روز سه شنبه مورخ 30/11/97 بمدت يك ساعت می باشد

جلسه پرسش و پاسخ از ساعت 16:15تا 17:30 خواهد بود .از حضور بموقع و استماع سخنراني استاد محترم كه بسيار لازم و سودمند خواهد بود از شما پدر و مادر محترم سپاسگزاريم .