هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم

اولیای محترم دانش آموزان پایه نهم

به اطلاع می رساند که هدایت تحصیلی مربوط به این پایه آماده تحویل می باشد و عزیزان می توانند با حضور در مدرسه آن را دریافت دارند 

مدیر دبیرستان دوره اول 

حسن روستایی