برنامه درسی دانش آموزان مقطع دوره اول دبیرستان سیمای فرهنگ

اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز

ضمن تبریک سال نو تحصیلی برنامه درسی سالتحصیلی 98-99 به شرح ذیل می باشد

امید است سال پرباری را پیش رو داشته باشیم

گزارش تصویری