روز بزرگداشت مقام معلم بهترین بهانه است جهت قدردانی از شما که همواره به فرزندان این مجموعه در کنار اندیشه ها ، اندیشیدن را آموخته اید.

همکاران فرهیخته و ارزشمند

با سلام 
روز معلم را بهانه قرار میدهم برای سپاس و قدردانی از شما همراهانی که بار اصلی موفقیت دانش آموزان بر دوش شماست و امسال بیش از همیشه موجودی خود را عاشقانه تقدیم فرزندان سرزمینمان کردید
به پاس اینکه عاشقانه به رویش آینده سازان میهنمان کمر بسته اید , مقامتان را ارج می نهم و روز معلم را به محضر پرمهرتان تبریک عرض میکنم .

 

با آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون شما همراهان و همکاران فرهیخته 

با تقدیم احترام مجید فقیهی 
مدیرعامل مجتمع آموزشی سیمای فرهنگ