اینک امام علم و دیانت و سراینده سرود زیبای خدا پرستی، به سوی معبود می‏شتابد

ای ششمین ستاره تابناک امامت و ولایت، صادق آل محمد (ص)

به راستی صداقت، تنها واژه ای است که برازنده نام توست. نامت را با افتخار به دل های غریبمان می سپاریم تا یادت آرام بخش سینه های بی تابمان باشد.