صدای پای رمضان  آرام آرام به گوش میرسد

حلول ماه پر برکت رمضان مبارک.

Happy Ramadan May the blessings of the month Ramadan be on all of us and may Allah grant our prayers and fasts

 

فرا رسیدن ماه رمضان را تبریک میگویم امیدوارم که برکت ماه مبارک رمضان شامل حال همه ما باشد و خداوند تمامی عبادات و روزه هایمان را قبول کند