چون عهده نمی‌ شود کسی فردا را        حالی خوش کن تو این دل شیدا را

در کارگه کوزه گری بودم دوش
دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش
هر یک به زبان حال با من گفتند
کو کوزه گر و کوزه خرو کوزه فروش

 سالروز تولد عمر خیام نیشابوری  فیلسوف، ریاضی‌دان، ستاره‌شناس و رباعی‌سرای ایرانی را پاس خواهیم داشت.