لینک کلاسهای آنلاین در بستر اسکای روم

با سلام و عرض ادب و احترام خدمت اولیا عزیز

لینک کلاسهای آنلاین در بستر اسکای روم مربوط به مجتمع آموزشی سیمای فرهنگ به شرح زیر می باشد:

کلاس 7/1    https://www.skyroom.online/ch/simayefarhang/haft-a

کلاس 7/2  https://www.skyroom.online/ch/simayefarhang/haft-2

کلاس7/3    https://www.skyroom.online/ch/simayefarhang/haft-3

کلاس8/1   https://www.skyroom.online/ch/simayefarhang/hasht-1

کلاس 8/2   https://www.skyroom.online/ch/simayefarhang/hasht-2

کلاس 9/1   https://www.skyroom.online/ch/simayefarhang/noh-1

کلاس 9/2   https://www.skyroom.online/ch/simayefarhang/noh-2