غیر حضوری شدن مدارس

با سلام و احترام تمامی مقاطع تحصیلی استان تهران در روز های سه شنبه و چهارشنبه (13و 14 دی ماه) غیر حضوری برگزار می شود .

کلاسها طبق برامه درسی راس  ساعت 8:30 برگزار میشود.