میلادپسر فاطمه، نور هدی گرامی باد

پسر فاطمه، نور هدی
سبزترین باغ بهار خدا
با تو دل از غصه رها می شود
پاک تر از آینه‌ها می شود
ای گل گلزار خدا، یا حسن عسکرى
آینه قبله نما یا حسن عسکرى