شرایط ثبت نام

شرایط ثبت نام

به نام خداوند جان و خرد

 مجتمع آموزشی هوشمند پیشرفته و تمام الکترونیک سیمای فرهنگ

مجموعه مدارس غیردولتی پسرانه

ثبت نام سال جدید در مجموعه  سیمای فرهنگ آغاز شد

با احترام ؛ مدارس پسرانه غیردولتی سیمای فرهنگ در نظر دارند از بین دانش‌آموزان مستعد و سرآمد ورود به دوره اول دبیرستان  تعداد محدودی را که واجد شرایط هستند از طریق برگزاری آزمون عملکردی جهت سال تحصیلی جدید برای تحصیل در این مددسه انتخاب نمایند.

 از اینکه مدرسه ما را به عنوان یکی از گزینه ها برای ادامه تحصیل فرزندتان انتخاب کرده اید سپاسگزاریم .